Svar på frågor om MHs nedskjutning – false flag

Många har funderat på mitt blogginlägg om MH17s nedskjutning

Här kommer svar på läsarnas funderingar: Vad talar för att man från Väst försökt kamouflera nedskjutningen: 1. Innehållet i svarta lådorna (som är orange) har inte offentliggjorts av brittiska myndigheten Air Accidents Investigative Branch , England, fast TV-rapporter från nedslagsplatsen visar att de återfunnits helt oskadda och var intakta och lämnades ut till britterna:

Vad är det som registreras i de två svarta lådorna: Den ena är en färdregistrator, där uppgifter från den senaste halvtimmen sparas om flygplanets position, höjd, hastighet, färdriktning, roderutslag, med mera. Den andra är en ljudregistrator, där sparas piloternas samtal med varandra och med flygledningen samt bakgrundsljud under minst de två senaste timmarna.

Ad punkt 1. Alltså avslöjer lådorna vad MH17 fick order om från Kievs luftfartsmyndigheter, redan när det befann sig över Polen. 2. Lägg ihop hemlighetsmakeriet om svarta lådorna med att ukrainska säkerhetstjänsten beslagtagit samma inspelningar från flygtornet i Kiev och inte lämnar ut dem.

Peter Haisenko,  tysk flygkapten, kommenterar:

(The transcript of the radio communication starts at 13:08:00 and ends at 13:22:02, a 14 minute time frame. From my experience as an aircraft captain I cannot imagine that during 14 minutes no other dialogues or sounds were picked up in the cockpit by the voice recorder. When the cockpit receives radio transmissions from other aircraft, those are also recorded by the device. )

  1. Amerikanska spionsatteliter måste på grund av de pågående NATO-övningarna i området ha fotograferat allt som rörde sig i området, men USA har inte lämnat ut ett enda sattelitfoto. Ett år efter kommer man och påstår att man har fotos på ryska BUK-missiler som transporterades till separatisterna dagarna innan – man talar då emot sig själv. Dagen efter kraschen gick Petagons presssekreterare , viceadmiral (Rear-Adm John Kirby, the Pentagon press secretary) och sade at amerikanska försvaret inte kunna peka ut något som vittnade om att ett BUK- missilsystem hade transporterats från Ryssland till östra Ukraina , (defense officials could not point to specific evidence that an SA-11 surface-to-air missile system had been transported from Russia into eastern Ukraine.)

4  Det framstår  som parodiskt att separatisterna skulle ha varit i besittning av ett så komplext vapensystem som BUK-missiler och kunnat ställa upp dem i förorterna i Donetsk för att skjuta ner ett passagerareplan, när de var på gränsen att elimineras av bättre utrustade ukrainska styrkor som hade flygvapen, det hade inte separatisterna. De plan som skjutits ned med primitiva GRAD-missiler av separatisterna ,var lågflygande ukrainska bombplan.

  1. Sedan kommer förfalskningarna: Förfalskningarna av Malaysia Airlines flygrutter dagarna innan, dessa rutter gick alltså INTE gick över krigszonen, utan på sydligare kurs. Lägg därtill den i förväg preparerade inspelningen av ett påstådd samtal mellan separatisterna.
  2. Nu kommer vi till hur en BUK-missil fungerar: Det är sant att den sprängs innan den nått helt fram till flygplanet – men dess åverkan är ändå så stark att planet skulle ha förkolnats helt: Låt oss titta på vad flygkaptenen Peter Haisenko skrev i sin rapport:

MH17 MH17 STARITS

”Fakta talar högt och klart och har ingenting med spekulationer att göra. Cockpittet visar spår av kulor. Man kan se in- och utgångshålen, efter som metallen böjts inåt vid ingångshålen och utåt vid utgångshålen, de bör vara av 30 milimeter kaliber. Det mest påfallande är att alla vrakdelar bakom cockpittet I stort sett är intakta, det är enbart cockpittet som visar denna form av förstörelse.

(The facts speak clear and loud and are beyond the realm of speculation: The cockpit shows traces of shelling! You can see the entry and exit holes. The edge of a portion of the holes is bent inwards. These are the smaller holes, round and clean, showing the entry points most likely that of a 30 millimeter caliber projectile. The edge of the other, the larger and slightly frayed exit holes showing shreds of metal pointing produced by the same caliber projectiles. Moreover, it is evident that at these exit holes of the outer layer of the double aluminum reinforced structure are shredded or bent – outwardly! Furthermore, minor cuts can be seen, all bent outward, which indicate that shrapnel had forcefully exited through the outer skin from the inside of the cockpit. The open rivets are are also bent outward.

In sifting through the available images one thing stands out: All wreckage of the sections behind the cockpit are largely intact, except for the fact that only fragments of the aircraft remained . Only the cockpit part shows these peculiar marks of destruction. This leaves the examiner with an important clue. This aircraft was not hit by a missile in the central portion. The destruction is limited to the cockpit area. Now you have to factor in that this part is constructed of specially reinforced material. This is on account of the nose of any aircraft having to withstand the impact of a large bird at high speeds. You can see in the photo, that in this area significantly stronger aluminum alloys were being installed than in the remainder of the outer skin of the fuselage.)

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *