tal på hiroshimadagen 6 augusti

Här kommer en  kronologi: I 1950 – när jag var 8 år – stod jag med mina föräldrar på gatan i Köpenhamn. Mina föräldrar samlade in underskrifter för den så kallade Stockholmsappellen som uppmanade till totalförbud mot kärnvapen I allt skrev 273, 5 miljoner människor under på appellen.

Vi stod där på gatan och samlade in underskrifter medan Koreakriget pågick och den amerikanska generalen Mac Arthur som ledde de amerikanska styrkorna just hade begärt att få bomba de 300.000 frivilliga kineser som deltog i kriget på Nordkoreas sida – med atomvapen – Vår underskriftskampanj bidrog till att President Truman avskedade  MacArthur.– Annars hade vi säkert inte sått här idag. Men  under Koreakrigets  3 år, dog 2,5 miljoner civila, främst bombade med napalm av USAs flygvapen.

Efter Koreakrigets slut kom amerikanska doktrinen om massiv vedergällning, och ”preemptive strike” rätten att slå till först med atomvapen.

6 år senare 1956 kom en utställning om Hiroshima till min hemstad Köpenhamn, den bestod av långa målade svarvita friser av människor på väg ned i Otafloden, för att söka lindring för sina brännskador den sjätte augusti 1945 på kvällen. Huden hänger i trasor på dem och de drunknar. Av fotografier såg vi inga, för USAs militär hade bortcensurerat varenda ett. Det skulle dröja 23 år, tills 1968, innan fotografier från det bombade Hiroshima fick lov att visas.

Den sjätte augusti 1945 fanns, så som vi alltid ser det på bild, i Hiroshima enbart skelettet av Genbakudomkyrkan kvar och Röda-Kors-Sjukhuset. Där bomben slog ned var det lika varmt som på solens yta, bomben utplånade 100 000 människor, innan året hade gått hade i allt140.000 Hiroshimabor dött av strålningsskador. Men bombningarna av Hiroshima och Nagasaki med 60.000 döda, ingår i ett större mönster av grymheter som oftast inte nämns, – som USAs napalmbombning av Tokyo 9 mars 1945 där 100 000 Tokyobor dog och runt en miljon blev hemlösa. Det var den unga energiska forskningsassistenten, senare amerikanska försvarsministern, Robert McNamara, som hade kommit på idén att fylla napalm i bomberna, han kom just från bilindustrin där han hade uppfunnit bilbältet.

Långt senare kom jag till Hiroshima i journalisten Barbro Alvings fotspår, (hon var där 1947) och filmade inne på (Peace and Memorial Museum – Freds och Ihågkomstmuseet. Jag minns bäst fotografierna av små klungor människor som står tillsammans, deras kläder är trasiga och sotiga, deras hår är tovigt och svedd, de ser ut som sömngångare. Deras ögon frågar: Var är min stad? Var är min familj? Finns det ingen sjukvård?

HIROSHIMA EFTER BOMBEN

Från1946 fram till 1996 gjordes över 1000 kärnvapensprängningar högt uppe i luften- så kallat atmosfäriska – eller under jorden, redan 1963 var förekomsten av radioaktivt kol i världen 200 gångar högre än innan sprängningarna började .  De utfördes främst av stormakterna USA, Sovjet, Storbritannien och Frankrike och ägde oftast rum i avlägsna områden med ursprungsbefolkningar, som blev svårt sjuka, i Australien, Sibirien och på Stillehavsöarna. 1963 kom pakten om begränsning av atombombs tester.

 Under kalla kriget blev kärnvapenrustningarna mitt inne i Europa absurda. Jag åkte 1979 till Tyskland för att dokumentera denna upprustning. På båda sidor av tyska gränsen stod den här tidpunkten kärnvapenmissiler med en räckvidd från 70 – till 900 km. Planen var att bygga bärbara atombomber som soldaterna kunde ta med sig i en ryggsäck. Vi visade dessa bärbara atombomber i vår film 1979.

26 September1983 nådde det kalla krigets sin kulmen, USA- NATO  – Mot Sovjetunionen och Warszawapakten de interballistiska  kärnvapenbärande missilerna pekade på varandra – med en överdödlig kapacitet. De kunde ta död på allt levande på klotet 12 gångar om. President Reagan hade hållit sitt berömda tal där han kallade Sovjetunionen för ”ondskans imperium” Fake angrepp blev legio, världen blev världens farligaste plats.

26 september 1983 kunde vi alla ha dött, vi blev räddade av överstelöjtnant Stanislav Petrov. Den natten fick han ordern – Tryck på knappen! På sin skärm – En amerikansk interkontinental missil var på väg – det skulle ta 12 minuter  innan den nådde Sovjet  – Men de ryska varningssatteliterna tog fel – de hade bara registrerat moln på hög höjd – och som tur tryckte inte Petrov på knappen.

Förhandlingar och avtal om nedrustning avlöste den sinnesjuka kapprustningen (ABM and SALT I hade redan tillkommit 1972) 1987 kom den dittills största nedrustningspakten mellan USA och Sovjet: INF(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).

Men redan 1986 kom världens största kärnkraftolycka Tjernobyl i Ukraina. Det var den som skulle få Sovjet på fall. Enligt våra inhemska kärnkraftälskare dog enbart 30 personer, men enligt ukrainska statliga rapporter Fram till 2004 förlorades 500 000 människoliv, som en följd av försämringen av hälsan och på grund av olyckan. 2006 hade 2,6 miljoner medborgare i Ukraina hälsoproblem som en följd av katastrofen, mer än 160 000 medborgare har drivits bort från sina ägor. Olyckan och hemlighetsmakeriet omkring den var som sagt förmodligen den främsta orsaken till Sovjets fall –

Eftersom jag talar för Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen tänker jag börja med att påminna er om att just den ständiga produktionen av plutonium i kärnkraftverk är den mest nödvändiga förutsättningen för kärnvapen, utan kärnkraft blir plutoniumproduktionen oerhört kostsam.

Och efter Sovjets fall påbörjade de kommande åren en kärnvapennedrustning av okända mått, det såg faktiskt ut som om stormakterna hade fått för sig att undan för undan förstöra sina kärnvapen.

Nu ser det tyvärr inte lika glatt ut längre. President Obama föreslog redan hösten 2012 att USAs kärnvapenarsenal och dess bärare skall uppdateras för 348 miljarder dollars över de nästa trettio åren- och räknenissar räknat ut att prislappen kan bli så hög som en trillion dollars.

Putin skall även uppdatera sina kärnvapen och redan i år ska ryska armén ta 40 nya stora kärnvapenmissiler i bruk. – Han är inte helt så storvulen som USA – Han har ju bara 8% av USAs och NATOs militärutgifter

Men går vi med i NATO – så kan till och med lilla Sverige få sådana fantastiska missiler installerade – och sedan blir allting mycket säkrare och modernare???? Eller?

Eller också så kanske vi alla måste ställa oss på gatan åter en gång och be folk underskriva en ny Stockholmsappell som kräver omedelbart förbud av alla kärnvapen. Fundera över saken!

 

 

 

 

 

 

Svar på frågor om MHs nedskjutning – false flag

Bild

Många har funderat på mitt blogginlägg om MH17s nedskjutning

Här kommer svar på läsarnas funderingar: Vad talar för att man från Väst försökt kamouflera nedskjutningen: 1. Innehållet i svarta lådorna (som är orange) har inte offentliggjorts av brittiska myndigheten Air Accidents Investigative Branch , England, fast TV-rapporter från nedslagsplatsen visar att de återfunnits helt oskadda och var intakta och lämnades ut till britterna:

Vad är det som registreras i de två svarta lådorna: Den ena är en färdregistrator, där uppgifter från den senaste halvtimmen sparas om flygplanets position, höjd, hastighet, färdriktning, roderutslag, med mera. Den andra är en ljudregistrator, där sparas piloternas samtal med varandra och med flygledningen samt bakgrundsljud under minst de två senaste timmarna.

Ad punkt 1. Alltså avslöjer lådorna vad MH17 fick order om från Kievs luftfartsmyndigheter, redan när det befann sig över Polen. 2. Lägg ihop hemlighetsmakeriet om svarta lådorna med att ukrainska säkerhetstjänsten beslagtagit samma inspelningar från flygtornet i Kiev och inte lämnar ut dem.

Peter Haisenko,  tysk flygkapten, kommenterar:

(The transcript of the radio communication starts at 13:08:00 and ends at 13:22:02, a 14 minute time frame. From my experience as an aircraft captain I cannot imagine that during 14 minutes no other dialogues or sounds were picked up in the cockpit by the voice recorder. When the cockpit receives radio transmissions from other aircraft, those are also recorded by the device. )

  1. Amerikanska spionsatteliter måste på grund av de pågående NATO-övningarna i området ha fotograferat allt som rörde sig i området, men USA har inte lämnat ut ett enda sattelitfoto. Ett år efter kommer man och påstår att man har fotos på ryska BUK-missiler som transporterades till separatisterna dagarna innan – man talar då emot sig själv. Dagen efter kraschen gick Petagons presssekreterare , viceadmiral (Rear-Adm John Kirby, the Pentagon press secretary) och sade at amerikanska försvaret inte kunna peka ut något som vittnade om att ett BUK- missilsystem hade transporterats från Ryssland till östra Ukraina , (defense officials could not point to specific evidence that an SA-11 surface-to-air missile system had been transported from Russia into eastern Ukraine.)

4  Det framstår  som parodiskt att separatisterna skulle ha varit i besittning av ett så komplext vapensystem som BUK-missiler och kunnat ställa upp dem i förorterna i Donetsk för att skjuta ner ett passagerareplan, när de var på gränsen att elimineras av bättre utrustade ukrainska styrkor som hade flygvapen, det hade inte separatisterna. De plan som skjutits ned med primitiva GRAD-missiler av separatisterna ,var lågflygande ukrainska bombplan.

  1. Sedan kommer förfalskningarna: Förfalskningarna av Malaysia Airlines flygrutter dagarna innan, dessa rutter gick alltså INTE gick över krigszonen, utan på sydligare kurs. Lägg därtill den i förväg preparerade inspelningen av ett påstådd samtal mellan separatisterna.
  2. Nu kommer vi till hur en BUK-missil fungerar: Det är sant att den sprängs innan den nått helt fram till flygplanet – men dess åverkan är ändå så stark att planet skulle ha förkolnats helt: Låt oss titta på vad flygkaptenen Peter Haisenko skrev i sin rapport:

MH17 MH17 STARITS

”Fakta talar högt och klart och har ingenting med spekulationer att göra. Cockpittet visar spår av kulor. Man kan se in- och utgångshålen, efter som metallen böjts inåt vid ingångshålen och utåt vid utgångshålen, de bör vara av 30 milimeter kaliber. Det mest påfallande är att alla vrakdelar bakom cockpittet I stort sett är intakta, det är enbart cockpittet som visar denna form av förstörelse.

(The facts speak clear and loud and are beyond the realm of speculation: The cockpit shows traces of shelling! You can see the entry and exit holes. The edge of a portion of the holes is bent inwards. These are the smaller holes, round and clean, showing the entry points most likely that of a 30 millimeter caliber projectile. The edge of the other, the larger and slightly frayed exit holes showing shreds of metal pointing produced by the same caliber projectiles. Moreover, it is evident that at these exit holes of the outer layer of the double aluminum reinforced structure are shredded or bent – outwardly! Furthermore, minor cuts can be seen, all bent outward, which indicate that shrapnel had forcefully exited through the outer skin from the inside of the cockpit. The open rivets are are also bent outward.

In sifting through the available images one thing stands out: All wreckage of the sections behind the cockpit are largely intact, except for the fact that only fragments of the aircraft remained . Only the cockpit part shows these peculiar marks of destruction. This leaves the examiner with an important clue. This aircraft was not hit by a missile in the central portion. The destruction is limited to the cockpit area. Now you have to factor in that this part is constructed of specially reinforced material. This is on account of the nose of any aircraft having to withstand the impact of a large bird at high speeds. You can see in the photo, that in this area significantly stronger aluminum alloys were being installed than in the remainder of the outer skin of the fuselage.)

 

Ingen har dömts för morden på Majdantorget

Maj Wechselmann undrar om vi fått reda på allting om vad som hände på Majdantorget.

Massakern den 20 februari på Majdantorget i Kiev 2014: Man kan undra om vi fått hela bilden? Mordet på 100 demonstranter och poliser som resulterade i att president Janukovitj fick fly.
Men: Fram till och med i dag har ingen ansvarig dömts för morden. Den 20 februari i år kom det en rapport från Ottawa universitet om händelserna på Majdan. The Snipers Massacre on the Maidan in Ukraine. Professor Ivan Katchanovski och hans kanadensiska team har analyserat 30 gigabytes filminspelningar från olika inhemska och utländska tv-bolag, mobilinspelningar, radiokommunikation, SOS-kommunikation, ballistiska undersökningar av kulhål och vittnesbörd av ögonvittnen. I rapporten slår man fast att krypskyttar som skjutit på demonstranter såväl som på poliser har funnits i tolv byggnader och på dessas tak.
En annat viktig vittnesbörd kom den 12 februari från BBC-journalisten Gabriel Gatehouse i ett reportage av BBC:s News Night. Gatehouse reser tillbaka till Majdan ett år efter att han med en hårsmån undvikit att bli skjuten av en krypskytt den 20 februari 2014, då han och hans fotograf sprang i full panik med kameran påslagen.
I reportaget från 2015 har Gatehouse fått tag i en krypskytt, ”Sergei”, som berättar för honom att han skjutit på poliser i Berkut. ”Sergei” sköt klockan 07.00 på morgonen den 20 februari från Musikkonservatoriets byggnad, som då var ockuperad av demonstranter, ned på elitstyrkan Berkut på dess barrikad. Hans skott fick polisen att retirera. (Ordagrant ur reportaget): ”Sergei säger att han kontaktades av en man som erbjöd honom den helautomatiska karbinen Saiga /¨…/ Sergei säger att han eskorterades till konservatoriet tillsammans med en annan skytte  och sköt i cirka 20 minuter.”
Hans berättelse bekräftas av parlamentsledamoten Andriy Shevchenko från Majdanrörelsen, han hade fått telefonsamtal från polischefen på torget samma morgon. BBC: ”han ringer mig och säger: Någon skjuter på mina killar”. Katchanovski konstaterar att skjutningen följs upp av tre SOS-telefonsamtal och att tre poliser dör vid skjutningen.

När någon sköt på Gatehouse själv den 20 februari 2014, riktade hans fotograf kameran upp mot Hotell Ukraina som tidigt hade ockuperats av Majdanrörelsen. Gatehouse kommentar: ”Jag ser han som sköt, han bär demonstranternas gröna hjälm.” I reportaget från 2015 intervjuar Gatehouse ”kommendanten för Majdantorget” Andryi Parubyi, som berättar att han samma dag låtit undersöka både Musikkonservatoriet och Hotell Ukraina utan att hitta några krypskyttar.
Andryi Parubyi är inte bästa sanningsvittnet: Han var medstiftare till det Socialnationalistiska partiet, som sedan ändrade namn till Svoboda. Parubyi utnämndes efter regeringsbytet till sekreterare i det nationella säkerhets- och försvarsrådet och ledde sedan antiterroristaktionen mot separatisterna i östra Ukraina, men avsattes den 7 augusti 2014. Krypskytten Sergei ger inte Parubyi medhåll. Han berättar att Parubyis säkerhetsstyrka kom till honom på Musikkonservatoriet och drog honom därifrån och körde honom ut ur Kiev i en bil, varifrån han fick ta sig hem på egen hand.
Katchanovski anser att just morden på tre poliser på barrikaden på Institutskajagatan tidigt på morgonen, bidrog till att piska upp stämningen på Majdan. Det som utvecklade sig härnäst, ser på Katschanovskis länkar mest ut som ett inbördeskrig. I loppet av året som gått har det kommit fler och fler alternativa berättelser från Majdan, som Reuters: Flaws found in Ukraine’s probe of Maidan massacre, Frankfurter Allgemeine Zeitung: Wie kam es zum Blutbad auf Majdan, och Westdeutsche Rundfunk Monitor Die Schusse auf Majdan. Den som tittar på Katchanovskis länkar sover inte gott om natten.